GDPR

De organisatie verklaart de ingewonnen persoonsgegevens enkel en alleen te gebruiken voor de daartoe bestemde doeleinden.

Foto’s zullen gepubliceerd worden op onze website en onze Facebook pagina. Foto’s kunnen ook gebruikt worden voor promotionele doeleinden.