GDPR

De organisatie verklaart de ingewonnen persoonsgegevens enkel en alleen te gebruiken voor de daartoe bestemde doeleinden.

Foto’s zullen gepubliceerd worden op onze website en onze Facebook pagina.