OVERMACHT

In het geval dat er sprake is van overmacht, heeft de organisatie “Dwars door Zulte” het recht en de keuze om een evenement niet door te laten gaan of te verplaatsen naar een nader te bepalen datum. Overmacht kunnen weersomstandigheden zijn of invloed van buitenaf die het niet mogelijk maken het evenement door te laten gaan.  Zou het evenement niet doorgaan in geval van overmacht, zoals hiervoor besproken, zijn er aan de zijde van organisatie “Dwars door Zulte” geen verplichtingen zoals vergoedingen van gemaakte schade of kosten of welke aard dan ook. Ook zal er geen restitutie plaats vinden voor gemaakte kosten van de deelnemer, die hij al betaald heeft.